• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Proje adı: Green and Flexible District Heating/ Cooling in Turkey (HeatReFlex)
 
Başvurulan hibe Programının adı: Ministry of Foreign Affairs of Denmark (MFA) – Danida Fellowship Centre – under grant # 18-M06-AAU
 
Proje yürütücüsü Gaziantep Üniversitesi: Doç. Dr. Ayşegül ABUŞOĞLU
 
Proje ortakları:
Prof. Dr. Josep M. Guerrero (Aalborg University),
Prof. Dr. Adnan Sözen (Gazi University)
Prof. Dr. Tayfun Menlik (Gazi University)
Assoc. Prof. Dr. Amjad Anvari Moghaddam (Aalborg University),
Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Abuşoğlu (Gaziantep University),
Tamer Emre (PWC Power)
Berna Mavigök (Gaziantep Metropolitan Municipality)
Birgitte Kudal Guldbaek (Aalborg University)
Hanne Skovby Overgaard (Aalborg University)
Mette Larsen (Aalborg University)
 
Proje toplam süresi (başlangıç ve bitiş tarihleri ile): 01.05.2019 – 01.10.2021
 
Proje bütçesi (toplam bütçe ve proje ortakları var ise GAÜN payı/ bütçesi): 4.480,981 Danimarka kronu
 
Projenin amaçları: Kullanıcı / topluluk uygulamalarını, iş modellerini, cihaz ve süreç yönetimini ve veri ve hesaplama tekniklerini araştırarak, yeniden düşünerek ve birleştirerek, yenilenebilir enerji, enerji toplulukları ve esnekliğe dayanan aşağıdan yukarıya bir enerji sistemi sağlanması, bu bağlamda, Danimarka’nın yenilenebilir enerji kullanım ve uygulamalarında sahip olduğu tecrübeyi Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanıyla paylaşması. Özellikle atıktan enerji kapsamında Türkiye’nin eksik envanter çalışmalarının tamamlanması, Gaziantep kenti pilot uygulama alanı kabul edilerek yenilenebilir enerji kullanım potansiyellerinin tam ve eksiksiz bir biçimde ortaya konulması.
 
Proje faaliyetleri: HeatReFlex projesi, resmi olarak 01.05.2019 tarihinde başlamıştır. Proje ortaklarının yüzyüze tanışması ve proje eylem planlarını tartışabilmeleri için 08.05.2019 tarihinde Danimarka’nın Aalborg kentinde bulunan Aalborg Üniversitesinde bir tanışma toplantısı (kick-off meeting) düzenlenmiştir.
 
Projeden beklenen sonuçlar: Kentlerin yeşil (yenilenebilir) ve esnek enerji kullanımının, ısıtma/soğutma ihtiyaçlarının optimum temelde çözümlenmesi. Altyapı hizmetleri veren kamu kuruluşlarının kendi enerjilerini üretmek durumunda olanları ile şebeke bazlı iş ortaklıkları kurarak özellikle atıktan enerji kapsamında bölgesel ısıtma/soğutma ihtiyaçlarını giderecek uygulamalar tasarlamak. Bölgesel enerji kullanımında yerel halkın ihtiyaç ve alışkanlıklarını gözönüne alarak yeni bir enerji kullanım haritası geliştirmek ve bunu yenilenebilir enerji temelinde gerçekleştirmek.  

HeatReFlex Projesi