• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi 2018 - 2019 yılı Avrupa Birliği Projelerine İlişkin Bilgi Notu
 
2020 yılı itibariyle projelerimiz,
 
* 2020 yılı itibariyle yürütülen proje sayımız 20, tamamlanan proje sayımız 8'dir. Gaziantep Üniversitesi olan her yıl ortalama 10 milyon TL'lik bir bütçe havuzumuz bulunmaktadır.
* 2019 yılında devam etmiş 15 adet, tamamlanan 6 adet projemiz bulunmaktadır.
 
2019 yılı itibariyle yürütülen projelere baktığımızda,
* 2018 yılında başlayan bir tanesi Erasmus Plus KA2 Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim, bir tanesi de Horizon 2020 olmak üzere 2 projeyi; 2017 yılında başlayan ve halen devam eden 8 adet Erasmus Plus projesini 2019 yılı itibariyle de yürütmeye devam etmekteyiz.
* 2019 yılında Mayıs ayında başlayan Danimarka merkezli bir proje ortaklığımız bulunmaktadır. Proje 2020 yılında koordinatör değişikliği nedeniyle devredilmiştir.
* 2017 yılında başlayan ve 2019 yılı itibariyle de devam eden projelerimiz ise 31 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
 
2018 yılı itibariyle tamamlanan bir adet Erasmus Plus projemiz haricinde ve yeni kabul edilen 2 adet Erasmus Plus ve Horizon 2020 projemiz dahil olmak üzere tüm projeler devam etmektedir. Projelerin toplam bütçesi 1.396.166 Avro'dur. Devam eden bu projeler içerisinde ortak olduğumuz 5 proje, yürütücüsü olduğumuz 4 proje bulunmaktadır. 
 
2017 yılı itibariyle Avrupa Birliği Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında 5'i Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) koordinatörlüğünce yürütülmekte olan toplam 8 adet Erasmus Plus projesi bulunmaktadır. Bu projeler 2019 yılı itibariyle de devam etmektedir.
* Bu projelerden 4 tanesi doğrudan koordinatörü, konsorsiyum yürütücüsü ve başvuru sahibi olduğumuz projeler olup;
* 4 tanesi ise konsorsiyum içerisinde partner olarak yer aldığımız ortaklık projeleridir.
* 2017 yılı için yürütülen projelerin bütçesi toplam 1.921.000 Avro'dur. Ortak olduğumuz projeler haricinde GAÜN payı yaklaşık 700.000 Avro'dur.
 
2017 yılı itibariyle başvuru ve kabul oranlarına bakıldığında, Erasmus Plus Hibe Programı KA2 Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında yer alan gençlik dışında tüm alt başlıklar altında (yetişkin eğitimi, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim) proje yürüten tek üniversiteyiz. 2018 yılı itibariyle kabul Erasmus Plus Mesleki Eğitim kapsamında kabul edilen ve en fazla bütçe alan ilk 3 kurumdan biriyiz.
 
2017 yılı için yürütülen projelerin toplam bütçesi 1.921.000 Avro'dur. Doğrudan yürütücüsü olduğumuz projelerin bütçesi (ortak olduğumuz projeler hariç) 701.000 Avro'dur.
 
Tüm bu projeler ulusötesi ortaklar yoluyla yürütülmektedir. Tüm projelerde toplam ortak sayımız Türkiye dahil 20 ortağı geçmiştir. 
 
** Yürütülmekte olan ve tamamlanan projeler listesi ile ilgili olarak lütfen web sayfamızın "PROJELER" bölümünü ziyaret ediniz.
 
Ayrıca Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi olarak yürütülmesine destek verdiğimiz ve Avrupa Birliği Hibe Programları dışında kalan 3 adet projemiz bulunmaktadır. (yukarıdaki hesaplamalara dahil edilmemiştir)
 
Bunlar,
 

ANKTUR2018-19261

Occupational safety and emergency training of Syrian Young Workers in Gaziantep/ Turkey I ve II

Gaziantep Üniversitesi

AVUSTURALYA HÜKÜMETİ DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)

Projedeki durumumuz, koordinatör

19.500 Avusturalya  Doları/ 13.000 Avustralya Doları

2019 - 2020 (Mart)

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yılmaz – Naci Toğçuoğlu MYO

Gaziantep'te Suriyeliler: Başarı Hikayeleri

Gaziantep Üniversitesi

İKA Mali Destek 2017

Başvuru sahibi

400.000 TL

18 ay

Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin

UNESCO yaratıcı şehirler ağındaki Gaziantep Gastronomi Turizminde Yükseliyor

Gaziantep Üniversitesi

İKA Mali Destek 2019

Başvuru sahibi

255.450 TL

18 ay

Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu