• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Teklif Çağrıları

 
 

Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program listesi için tıklayınız

Erasmus+ Programı 2022 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve 2022 yılı Erasmus+ Program Rehberi yayınlanmıştır. 

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) 2022 yılı Teklif Çağrısı ve 2022 Yılı ESC Program Rehberi yayınlanmıştır. 

Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Programı altında yer alan Gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Erasmus+ Programına ve Avrupa Dayanışma Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2022 yılı son başvuru tarihlerine yer verilmektedir. Ayrıca özel çağrılar yoluyla ilan edilen ve bu tabloda yer almayan merkezi çağrılar için Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansının takip edilmesi önerilmektedir.

Erasmus+ Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Erasmus+ Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Avrupa Dayanışma Programı Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Not: Erasmus+ ve ESC Programlarına ilgili ülkelerin resmi katılımları; Avrupa Komisyonu ile Program Ülkeleri arasında imzalanan Katılım Anlaşmaları ile gerçekleşmektedir. Ülkemiz için katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmıştır. Ülkelere tahsis edilen hibe miktarlarını belirleyen Katkı Anlaşmasının imzalanması süreci ise halen devam etmektedir. Bu sebeple imza sürecinin gecikmesi durumunda hibe tahsisatlarında veya ödemelerinde gecikmeler yaşanabilecektir.

Merkezi projelerin başvuruları Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı'na yapılırken, ülke merkezli başvurular program üyesi ülkelerde bulunan Ulusal Ajanslara yapılmaktadır. Merkezi projeler hakkında sorularınız için merkezi@ua.gov.tr adresine eposta gönderebilirsiniz. 

Geçmiş yılların Teklif Çağrıları ve Program Rehberlerine buradan erişebilirsiniz.

 

⇒ ⇒İlgili teklif çağrısındaki son gelişmeler ve son başvuru tarihlerindeki değişiklikler için www.ua.gov.tr adresimizdeki haberleri ve @ulusalajans adresli facebook, twitter ve instagram adreslerimizdeki duyuruları takip etmeniz önerilir.

Proje Türü

Başvurulacak

Yer

Son Başvuru Tarihi  
KA1 - BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği

KA152-YOU:Gençlik Değişimleri

KA153-YOU:Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

KA154-YOU:Gençlik Katılımı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

23 Şubat 2022

4 Ekim 2022 

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği

KA122-SCH:Okul Eğitimi

KA122-VET:Mesleki Eğitim

KA122-ADU:Yetişkin Eğitimi

KA131-HED:Yükseköğretim (Program Ülkeleri)

KA171-HED: Yükseköğretim(Uluslararası Hareketlilik)

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

23 Şubat 2022 

 

Erasmus Akreditasyonları

KA120-SCH:Okul Eğitimi

KA120-VET:Mesleki Eğitim

KA120-ADU:Yetişkin Eğitimi

KA150-YOU:Gençlik

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

19 Ekim 2022

 

DiscoverEU -Inclusion / Avrupayı Keşfet - Kapsayıcılık

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

4 Ekim 2022

 

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler - Virtual Exchanges in the Field Higher Education and Youth

Batı Balkanlarla Sanal Değişimler / Virtual Exchanges with the Western Balkans (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA)

Dünyanın Diğer Belirli Bölgeleri İle Sanal Değişimler / Virtual Exchanges with Other Specific Regions in the World (ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI)

 YÜRÜTME AJANSI

22 Şubat 2022 

 
KA2 - KURUM ve KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ
KA220-YOU:Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

23 Mart 

 
KA210-YOU:Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

23 Mart 

4 Ekim 

 

Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

KA220-SCH:Okul Eğitimi

KA220-VET:Mesleki Eğitim

KA220-ADU:Yetişkin Eğitimi

KA220-HED:Yükseköğretim

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 23 Mart 2022  

Eğitim-Öğretim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

KA210-SCH:Okul Eğitimi

KA210-VET:Mesleki Eğitim

KA210-ADU:Yetişkin Eğitimi

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

 

23 Mart 2022

4 Ekim 2022

 

Spor

İşbirliği Ortaklıkları / Cooperation Partnership (ERASMUS-SPORT-2022-SCP)

Küçük Ölçekli Ortaklıklar / Smale-Scale Cooperation Partnership (ERASMUS-SPORT-2022-SSCP)

Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri / Not-for-profit European Sport Events (ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE)

YÜRÜTME AJANSI 23 Mart 2022  

 

Avrupa Üniversiteleri

Avrupa Üniversiteleri - Var olan Derin Kurumsal Ulusötesi İşbirliğinin Yoğunlaştırılması / European Universities - Intensification of Prior Deep Institutional Transnational Cooperation (Topic 1) (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1)

Avrupa Üniversiteleri - Yeni Derin Ulusötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi / European Universities - Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2) (ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2)

YÜRÜTME AJANSI 22 Mart 2022  

 

İleriye Yönelik Projeler - Forward Looking Projects

İleriye Yönelik Projeler - Sektörler Arası Öncelikler / Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1)

İleriye Yönelik Projeler - Mesleki Eğitim ve Öğretim - Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET) (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2)

İleriye Yönelik Projeler - Yetişkin Eğitimi / Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE) (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3)

15 Mart 2022  

Yenilikçilik İçin İttifaklar - Alliances for Innovation

Beceriler Konusunda Sektörel İşbirliği İçin İttifaklar / Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (Implementing the ‘Blueprint) (ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)

Eğitim ve Girişimler İçin İttifaklar / Alliances for Education and Enterprises (ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP)

15 Eylül 2022  

Öğretmen Akademileri / Erasmus+ Teacher Academies

 

7 Eylül 2022  

Erasmus Mundus Faaliyeti

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri / Erasmus Mundus Joint Masters (ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB)

Erasmus Mundus Program Tasarımı / Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN)

16 Şubat 2022  

Mesleki Eğitim Mükemmelliyet Merkezleri / Centres of Vocational Excellence (ERASMUS-EDU-2022PEX-COVE)

7 Eylül 2022  

Spor Alanında Kapasite Geliştirme / Capacitiy Building in the field of Sport / (ERASMUS-SPORT-2022-CB) 

 

7 Nisan 2022  

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Yükseköğretimde İşbirliğine Erişimin Teşvik Edilmesi / Fostering Access to Cooperation in Higher Education (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1)

Yükseköğretimde Dönüşüm İçin Ortaklıklar / Partnerships for Transformation in Higher Education (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2)

Yapısal Reform Projeleri / Structural Reform Projects(ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3)

17 Şubat 2022  

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme / Capacity Building in the field of Vocational and Training (VET) (ERASMUS-EDU-2022-CB-VET)

31 Mart 2022  

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme / Capacity Building in the field of Youth (ERASMUS-YOUTH-2022-CB)

7 Nisan 2022  
KA3 - POLİTİKA GELİŞİMİ ve İŞBİRLİĞİNE DESTEK

Avrupa Gençliği Bir Arada

Avrupa Gençliği Bir Arada (Küçük) / European Youth Together (Small) (ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-LOT1)

Avrupa Gençliği Bir Arada / European Youth Together (ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-LOT2)

YÜRÜTME AJANSI 22 Mart 2022  
JEAN MONNET 

Jean Monnet

Jean Monnet Modül / Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules (ERASMUS-JMO-2022-MODULE)

Jean Monnet Kürsü / Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair (ERASMUS-JMO-2022-CHAIR)

Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri / Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence (ERASMUS-JMO-2022-COE)

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi / Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training (ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT)

Jean Monnet AB Girişimlerini Öğrenmek / Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives (ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU)

Dış Politika Konuları Ağı / Networks on Foreign Policy Issues (ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU)

AB İçi Konular Ağı / Networks on Internal EU Issues (ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU)

Jean Monnet Diğer Eğitim ve Öğretim Alanları Ağı / Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training (ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS)

 YÜRÜTME AJANSI 1 Mart 2022   
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS - ESC)

ESC50-ESC Kalite Sertifikası Başvurusu

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

Yıl Boyunca

 
ESC51-Gönüllülük Projeleri 

23 Şubat 2022

 

 
ESC30-Dayanışma Projeleri 

23 Şubat 

4 Ekim 

 

İnsani Yardım için Gönüllülük /Humanitarian Aid Related Activities

İnsani Yardım Kalite Etiketi Tam Prosedür/ Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Full Procedure (ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP)

İnsani Yardım Kalite Etiketi Light Prosedür/ Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Light Procedure (ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-LP)

İnsani Yardım  Gönüllülük Projeleri/ Volunteering in support of humanitarian aid operations(ESC-HUMAID-2022-VOLUN)

YÜRÜTME AJANSI 3 Mayıs 2022   

Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük / Volunteering Teams in High Priority Areas (ESC-SOLID-2022-VTHPA)

 YÜRÜTME AJANSI 6 Nisan 2022  
Periyodik Olmayan Merkezi Çağrılar

Sivil Toplum İşbirliği: Gençlik / Civil Society Cooperation in the field of Youth (ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG)

 YÜRÜTME AJANSI 15 Aralık 2021  

Sivil Toplum İşbirliği: Eğitim ve Öğretim / Civil Society Cooperation:Education&Training (ERASMUS-EDU-2022-CSC-OG)

 YÜRÜTME AJANSI 15 Aralık 2021