• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Hibe Başlığı (İngilizce)
Erasmus+ K3 European Youth Together
Bütçe
8.000.000 Avro
Proje Başına Hibe
150.000 Avro
Sektör
EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
06/12/2021
Son Başvuru Tarihi
22/03/2022
İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa Gençleri Birlikte projelerinin amacı, bölgesel ortaklıkları teşvik eden ağlar oluşturmayı, Avrupa'daki gençlerin ortak projeler yapmasını, değişim projeleri düzenlemesini ve hem fiziksel hem de çevrimiçi faaliyetler yoluyla eğitim organizasyonlarının yapılmasını amaçlamaktadır.

Öncelikli Konular

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • Dijital Dönüşüm
 • Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele
 • Ortak değerler, sivil katılım ve ortaklık

Beklenen Sonuçlar

 • 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkıda bulunulması,  Stratejinin özellikle 'Etkileşime Geçin-Bağlanın-Güçlendirin' önceliklerine nasıl katkıda bulunulduğunun gösterilmesi,
 • Gençlik alanıyla ilgili olarak Avrupa Sömestrinden ülkeye özgü tavsiyelerin geliştirilmesi, 
 • Aktif vatandaşlık ve karar vericilerle gençlerin demokratik hayata katılımının geliştirilmesi. 

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu veya özel kuruluş, Erasmus+ Programı kapsamında finansman başvurusunda bulunabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir; 

 • Avrupa Birliği'nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB'ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ayrıca, bazı Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden gelen kuruluşlara açıktır.

BÜTÇE

Bu çağrı için toplam bütçe 8.000.000 avro’dur. 

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Kılavuz

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

İçerik (İngilizce)

SCOPE AND OBJECTIVES

European Youth Together projects aim to create networks promoting regional partnerships, enabling young people across Europe to set up joint projects, organise exchanges and promote trainings (e.g. for youth leaders) through both physical and online activities.

Priorities: 

 • Inclusion and Diversity
 • Digital Transformation
 • Environment and fight against climate change
 • Common values, civic engagement and participation

Expected Impact 

 • Building on the objectives of the EU Youth Strategy 2019-2027 and more specifically by demonstrating how they are contributing to the ‘Engage-Connect-Empower’ priorities of the Strategy,
 • Building on country specific recommendations from the European Semester as far as they relate to the youth area,
 • Improving the involvement of young people in democratic life, in terms of active citizenship and engagement with decision-makers. 

ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

Any public or private body active in the fields of education, training, youth and sport may apply for funding within the Erasmus+ Programme. 

The following countries can fully take part in all Erasmus+ Programme actions:

 • the 27 Member States of the European Union and overseas countries and territories, 
 • third countries associated to the Programme: 
  • the EFTA/EEA countries: Iceland, Liechtenstein and Norway, 
  • EU candidate countries: The Republic of Turkey, the Republic of North Macedonia and the Republic of Serbia.

In addition, certain Erasmus+ Programme actions are open to organisations from third countries non-associated to the Programme

FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total budget of this call is EUR 8.000.000.

TIMETABLE 

Activity Date
Call Opens 24 November 2021
Submission Deadline 22 April 2022
Evaluation Period April-August 2022
İnformation on Applicants September-October 2022
Signature of grant agreement December 2022

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

FURTHER INFORMATION 

For further information please click here. 

Call Guideline. 

COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: Turkish National Agency

For your questions and inquiries please contact: bilgi@ua.gov.tr