• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Hibe Başlığı (İngilizce)
EIT Innovation Capacity Building for Higher Education
Bütçe
1.200.000 Avro
Proje Başına Hibe
 
Sektör
EĞİTİM, YÜKSEKÖĞRETİM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
02/12/2021
Son Başvuru Tarihi
28/02/2022
İçerik (Türkçe)

KAPSAM VE AMAÇ

2021–2027 EIT Stratejisinin bir parçası olan Yükseköğretim için Yenilikçi Kapasite Oluşturma inisiyatifi, uzmanlık ve koçluk, EIT yenilikçi ekosistemine erişim ve fonlama sistemleriyle beraber yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik yenilik aksiyonu planlarını geliştirmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. 

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

  • Yenilikçilik ve girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunmak için öğrenci destek ofislerinin iyileştirilmesi de dâhil, öğrenci katılım faaliyetlerinin ölçeğinin ve kapsamının geliştirilmesi, 
  • Gelişmiş ağ oluşturma ve karşılıklı öğrenme yoluyla iyi uygulamaların paylaşılması, 
  • Yenilikçi odaklı araştırma için yapıların, koşulların ve teşviklerin oluşturulması,
  • Yenilik ve girişimcilik müfredatın iyileştirilmesi veya geliştirilmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için bir katılımcının “tüzel kişi” olması gerekir. “Tüzel kişilik”, ulusal hukuk, AB hukuku veya uluslararası hukuk uyarınca kurulmuş ve bu şekilde tanınan, tüzel kişiliğe sahip ve kendi adına hareket edebilen, haklarını kullanabilen ve yükümlülüklere tabi olabilen herhangi bir kuruluş başvuruya uygundur. 

Konsorsiyum üyelerinin Ufuk Avrupa Programına uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekmektedir. 

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 1.200.000 avro’dur. 

ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet Tarih
Çağrı açılışı 18 Kasım 2021
Son başvuru tarihi 28 Şubat 2022
Değerlendirme süreci 1 Mart 2022
Kontratın imzalanması 9-13 Mayıs 2022

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

DETAYLI BİLGİLER 

Programa İlişkin Genel Bilgi için tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpeit@tubitak.gov.tr 

İçerik (İngilizce)

SCOPE AND OBJECTIVES

The Innovation Capacity Building for Higher Education initiative, part of the 2021-2027 EIT Strategy, aims to support higher education institutions in developing their innovation action plans for their needs, along with expertise and coaching, access to the EIT innovation ecosystem, and funding systems.

Description of the activities to be funded / Type of actions

  • Enhance the scale and scope of student engagement activities, including improving student support offices to advise on innovation and entrepreneurship,
  • Exchange good practices through enhanced networking and mutual learning,
  • Create structures, conditions and incentives for innovation-driven research,
  • Develop or improve innovation and entrepreneurial curricula.

ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for participation and funding, a participant must be a “legal entity”. A “legal entity” means any natural or legal person created and recognised as such under national law, EU law or international law, which has legal personality and which may, acting in its own name, exercise rights and be subject to obligations, or an entity without legal personality. 

To be eligible for participation and funding, consortium members must be established in one of the Horizon Europe eligible countries.

FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total maximum funding for this call is EUR 1.200.000. 

TIMETABLE 

Activity Date
Call Opens 18 November 2021
Submission Deadline 28 February 2022
Evaluation period 1 March 2022
Signature of grant agreement 9-13 May 2022

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

FURTHER INFORMATION 

For further information please click here. 

Call Guideline. 

COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpeit@tubitak.gov.tr